STUGAN

Bautasten

  Vid kanten till åkern nedanför hembygdsstugan står denna sten som en knivsegg pekande mot himlen.


Erik Nilsson 1897-1974, var initiativtagare när Stora Lundby Hembygdsförening bildades den 2/4 1949

Han var sedan dess självskrivne ordförande i 25 år fram till sitt frånfälle.


Han var född på gården Ramberg, nära Stannum, till yrket var han husbyggare och byggnads- snickare.

Hans hus Solberga, vid oljebergs vägen i Gråbo kallades i folkmun för ”Slottet ”


Anledningen var förstås dess herrgårdsliknande framtoning, synligt vida omkring. trevlig hembygdsstuga, belägen på Mon


Här finns de flesta stenarna på det gamla hednagravfältet, och strax ovanför stugan stod antagligen Erik Dahlberg och gjorde sin skiss över fornlämningarna och Hjällsnäs by på 1690-talet.