AKTIVITETER

Vår nya träffpunkt för Bilder-berättar kvällar fortsätter i

Equmeniakyrkan Gråbo

Torsdagar 18:30–20:30

Brandkårsprogram är inställt pga sjukdom!


Som ersättning visar vi filmen

om Alberts Barndom från 2014