AKTIVITETER

Vår nya träffpunkt för Bilder-berättar kvällar fortsätter i

Equmeniakyrkan Gråbo

Torsdagar 18:30–20:30

Alla aktiviteter såsom Bilder

Berättarkvällar är inställda pga smittoläget och FHM:s rekommendationer.