GRÅBO STATION 1900

Denna bild saknar text

Vilken plats efter Västgötabanan kan detta varit?