Kontaktperson



För skolor och intresserade kan vi köra en guidning av stugan och dess föremål


Kontaktperson Iréne Johansson 


Mobil: 076 894 08 70 


Hem: 0302 44133